Vrste stalnih elektroograj

Dvožično, 90 cm visoko ograjo z razporeditvijo žic 45+45 cm uporabimo tam, kjer bodo na pašniku krave ali telice. 

Štirižično ograjo, ki je tudi visoka 90 cm bomo morali postaviti na pašnikih z drobnico. Spodnja žica mora biti nameščena zelo nizko (15 cm od tal), da preprečimo uhajanje jagnjet in dostop potepuškim psom na pašnik.

Žice naj bodo razporejene na 15+20+25+30 cm v štirižični ograji.

Petžično obodno ograjo, visoko 90 cm in z razporeditvijo žic 15+15+15+20+25 cm, naj bi postavili na posebej nevarnih območjih, npr.: ob prepadih, ob železnici ali zelo prometni cesti, kadar bodo na pašniku različne vrste in kategorije domačih živali, na območjih z veliko ogroženostjo drobnice od divjih zveri.

Za zavarovanje pred divjačino (srne, divji prašiči) postavimo trižično ograjo visoko 90 cm in razporeditvijo žic 30+30+30 cm.

Priporočamo uporabo elektrotrakov bele barve širine 10 mm ali 20 mm. Beli trakovi so bolj vidni od žice in jo živali prej opazijo, vidni so tudi v jasnih nočeh obsijanih z mesečino.

Vrste ograj 1
Stebri temni
Ograja stebri temna

Napenjalne kole ošilimo in jih skoraj do polovice zabijemo v tla. Odvisno od načina zabijanja včasih kolov tudi ni potrebno šiliti. Na napenjalnih kolih so potem pritrjeni napenjalni izolatorji in roto napenjalci, da je električna ograja napeta na celotni površini pašnika. Za ograditev pašnika uporabimo pocinkano žico debeline 2,8 mm ali elektrotrak. Material izberemo glede na vrsto živali, ki jo bomo pasli.
Na nosilne in distančne stebre privijemo enega od naslednjih izolatorjev: vijačni (A, P, C 35, C 50…), nosilni (H, M) ali konzolni. Vijačni izolatorji morajo biti priviti tako, da je celoten vijak v lesu, plastika izolatorja se mora naslanjati na les.

Napenjalne stebre opremimo s kotnimi izolatorji S in žico povežemo kot je prikazano na skici. Na vsako žico na liniji vstavimo roto napenjalec s katerim napnemo žico. Ker se pozimi žica krči, jeseni ob koncu paše roto napenjalce odvijemo.

Ograja kot
Vhod ali prehod skozi ograjo izvedemo z izolatorji in ograjno ročko ali vzmetnimi vrati (skica zgoraj). Vedno kadar povezujemo ograjo ali pašni aparat z ograjo po zemlji, moramo uporabiti poseben visokonapetostni kabel in ga  položiti v alkaten cev.
Vrata

Za pregraditev pašnikov v čredinke lahko uporabimo nosilne stebre z izolatorji, plastične stebričke ali elektromreže (za drobnico).

Skozi izolatorje potegnemo tanjšo pocinkano žico, elektrovrvice ali elektrotrakove.
Skica na desni prikazuje pravilno in nepravilno povezovanje pocinkanih žic.
Pri nepravilnem povezovanju žic električni pulzi pašnega aparata ne morejo prehajati skozi povezavo in ograja ne trese.

Vezanje vozlov svetlo
Scroll to Top