Digitalni merilec napetosti

Uporabljamo ga za kontrolo pašnega aparata in izoliranosti ograje. Ozemljitveno sondo potisnemo v zemljo, s kontaktom merilca se pa dotaknemo ograje. Napetost odčitamo na displayu.

0,00 

Scroll to Top