Elektromreže

Mreža omogoča postavitev trajne ali začasne električne ograje za pašo in zaščito pred divjadjo in zvermi. Elektromrežo postavite kjerkoli želite, da živali opravijo koristno delo, pojedo zelinje in pognojijo zemljišče. Zaradi možnosti premeščanja elektromrež po območju je vsakokrat manj trajno ograjenih zemljišč, obenem pa so elektroograje manj moteče za občasno obiskovalce (lovci, pohodniki…).

Elektromreža je izdelana iz 8 horizontalnih plastičnih vrvi. Spodnja je samo plastična, ostalih 7 je prepletenih s krom-nikelj vodniki, ki prevajajo elektriko. V kompletni mreži je 14 plastičnih količkov. Pri uporabi več mrež na enem pašniku, se med sabo zelo enostavno spajajo z že nameščenimi sponkami.

Zelo hitro je postavljena in priključena na pašni aparat. Najprej pokosimo travo, kjer bo mreža postavljena. Spodnji vodnik elektromreže je samo iz plastičnih vrvi in ni električno prevoden (ne trese). Elektromreža se tudi zelo hitro in enostavno pospravi in poveže z vrvicami na začetnem količku.

Počisti
Simboli za živali 5A

Elektromreža za pašo ovc

 • Višina: 90 cm
 • Dolžina: 50 m
 • Stebrički: dvojna konica
 • 24 plastičnih vodnikov Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Simboli za živali 5C
 

Elektromreža za pašo koz, ovc ter zaščito pred divjadjo

 • Višina: 105 cm
 • Dolžina: 50 m
 • Stebrički: dvojna konica
 • 24 plastičnih vodnikov Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Simboli za živali 6A

Elektromreža za pašo perutnine in zaščito pred divjadjo

Uporabna je tudi za zaščito pred malimi živalmi (mačke, psi, divji zajci…) za zaščito posevkov npr. vrtovi, vrtnarstva …

 • Višina: 112 cm
 • Dolžina: 50 m
 • Stebrički: dvojna konica
 • 12 horizontalnih linij
 • 24 plastičnih vodnikov Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Simboli za živali 5B

Elektromreža za pašo kuncev

Dobavljivo po naročilu!

 • Višina: 65 cm
 • Dolžina: 50 m
 • Stebrički: 19 plastičnih količkov, debeline 19 mm, dvojna konica 
 • 24 plastičnih vodnikov Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Simboli za živali 5C

Elektromreža za velike živali (goveda, višavsko govedo, konji, …)

Dobavljivo po naročilu!

 • Višina: 145 cm
 • Dolžina: 50 m
 • 15 plastičnih količkov, debeline 19 mm, dvojna konica
 • 11 horizontalnih linij iz elektrovrvice Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Simboli za živali 6B

Elektromreža za velike živali (goveda, konji, …) in zaščito pred zvermi.

Dobavljivo po naročilu!

 • Višina: 170 cm
 • Dolžina: 25 m
 • Stebrički: 8 plastičnih količkov, debeline 19 mm, dvojna konica
 • 12 horizontalnih linij iz elektrovrvice Ø 0,40 mm v zgornji nosilni vrvi
 • 6 inox vodnikov Ø 0,20 mm
Sheme mrež svetle
Vrsta živali

Za ovce 90 cm, za koze in zaščito pred divjadjo 105 cm, Za perutnino in zaščito pred divjadjo 112 cm, Za kunce 65 cm, Za velike živali 145 cm, Za velike živali in zaščito pred zvermi 170 cm

Scroll to Top