Kako postaviti pašno ograjo za posamezne živali

Prilagojena mora biti vrsti živine na pašniku ali tistim živalim, katerim želimo preprečiti dostop na zemljišče. Ograja mora biti dobro vidna, da živali vsak trenutek vedo, do kje lahko gredo. V ograji morajo ves čas biti dovolj močni pulzi električnega toka, da se živali ograje bojijo, saj za njih predstavlja samo psihološko in ne fizične ovire. 

Konji

Za pašo konj uporabljamo 2 liniji v višini 50 in 100 cm od tal. Za konje kasače potegnemo še tretjo linijo na 130 cm. Uporablja se elektrotrak širine 40 ali 20 mm ali elektrovrv debeline 6 ali 4 mm. Na primorskem predlagamo uporabo elektrovrvi, ker je veliko burje in imajo vrvi manjši zračni upor kot trakovi.

Govedo

Stalno ograjo za govedo naredimo z lesenimi stebri in pocinkano žico debeline  2,2 – 2,8 mm. Ostale vrste ograj lahko naredimo v kombinaciji lesenih, plastičnih ali kovinskih stebričkov. Uporabimo lahko elektrovrvice, elektrotrakove širine 10 in 20 mm ali elektrovrvi v višinah 45 in 90 cm od tal.

 

Višavsko govedo

Pri paši višavskega goveda se največkrat uporablja stalna ograja z lesenimi stebri in pocinkano žico debeline 2,5 ali 2,8 mm. Višavsko govedo je vse leto na paši. Pocinkana žica je najmanj občutljiva na sneg, mraz, veter… Ograjo naredimo v treh višinah 35, 70 in 100 cm od tal.

 

Ovce

Za pašo ovc uporabimo 4 linije v višinah 20, 40, 60 in 90 cm od tal. Za stalno ograjo uporabimo lesene stebre in pocinkano žico debeline 2,2 – 2,8 mm. Za prestavljive ograje lahko uporabimo plastične stebričke, elektrovrvice, elektrotrakove ali elektromreže. če že imamo obstoječo kovinsko mrežo, potem na notranji strani mreže dodamo 2 liniji v višini 30 in 60 cm od tal in na zunanji strani 1 linijo v višini 20 cm od tal.

Koze

Pri paši koz uporabimo 5 linij ali več. Višine so: 20, 40, 60, 90 in 110 cm od tal. Za stalno ograjo uporabimo lesene stebre in pocinkano žico debeline 2,2 – 2,8 mm. Za prestavljive ograje lahko uporabimo plastične stebričke, elektrovrvice, elektrotrakove ali elektromreže. če že imamo obstoječo kovinsko mrežo, potem na notranji strani mreže dodamo 2 liniji v višini 30 in 60 cm od tal in na zunanji strani 1 linijo v višini 20 cm od tal. če preskakujejo mrežo potegnemo nad mrežo še 1 linijo električnega pastirja.

Zaščita pred divjadjo
Srnjad in Divje svinje

Za zaščito pred divjačino lahko uporabimo lesene ali plastične stebre ali kombinacijo obeh. 
Priporočamo vsaj 2 liniji v višini 40 in 80 cm, še učinkovitejše so 3 linije v višinah 30, 60 in 90 cm od tal.  Uporabimo elektrotrakove 10 ali 20 mm bele barve, ker so bolj vidni in jih divjad hitro opazi.

Zaščita posevkov
Mačke, Psi, Gozdni zajci

Male živali delajo škodo na vrtninah. Pri zaščiti na vrtnarstvih se uporablja elektromreža višine 112 cm, ki je namenjena tudi paši perutnine. če že imamo obstoječo kovinsko ograjo, potem na zunanji strani potegnemo 2 liniji v višini 20 in 40 cm od tal. Uporabimo elektrovrvico ali elektrotrak. Za zaščito manjših površin kot so vrtovi ali grede, uporabimo plastične stebričke in elektrovrvico. 

Perutnina

Perutino pasemo z elektromrežami višine 112 cm. Ta elektromreža je zelo gosto pletena, da mladiči ne morejo ven.

Damjaki in jeleni

Za damjake in jelene postavimo kovinsko mrežo višine 2 m ali več. Na zunanji strani mreže potegnemo 2 liniji v višini 20 in 50 cm, kjer je medved, dodamo še 3 linijo v višini 90 cm od tal. Pri gojenju jelenov potegnemo še na notranji strani mreže vsaj 2 liniji v višini 100 in 150 cm na izolatorjih dolžine 15 – 20 cm. Uporabimo pocinkano žico debeline 2,5 mm

Domače svinje

Svinje so zelo radovedne in močne živali. Ograjo naredimo iz lesenih stebrov in pocinkane žice vsaj 2,2 mm, ter 3 linij v višinah 20, 40 in 70 cm od tal. V primerih, ko že imamo obstoječo kovinsko ograjo pa 2 liniji znotraj mreže v višini 20 in 50 cm od tal.

Lame

Za pašo lam naredimo 4 linije v višinah 50, 90, 120 in 150 cm od tal. Večinoma se izdela stabilna ograja z lesenimi stebri in pocinkano žico 2,5 ali 2,8 mm.

Scroll to Top