Kako izbrati pravega električnega pastirja?

Kravica

Pašni aparat moramo izbrati tako, da bo najbolj optimalno zadovoljeval naše potrebe. Upoštevati moramo vrsto živali, ki se bo predvidoma pasla v ograji npr. ovce, konji, govedo, …

Električne pašne ograje delimo na začasne, stalne in čuvanje posevkov pred divjačino. V primeru, da v bližini pašnika (do 100 m) nimamo električnega omrežja, moramo poseči po baterijskem ali akumulatorskem pastirju.

Začasne pašne ograje
Začasne pašne ograje uporabljamo na manjših površinah in zanje potrebujemo šibkejše pastirje. izdelamo jih iz lesenih ali plastičnih količkov, elektrovrvic, elektrotrakov ali elektromrež.

Stalne ograje
Pri izbiri pastirja za stalne elektroograje je pomembno vedeti, koliko velika je največja površina, ki jo nameravamo ograditi za pašnike v enem kosu. Upoštevati moramo tudi travnike, ki jih lahko dobimo v najem ali uporabo od sosedov. Največje površine živali pasejo jeseni, ker popasejo zadnjo košnjo trave. Rast trave je v jesenskih mesecih počasna, zato pasejo v celotnem ograjenem pašniku (ali več pašnikov), v katerem med letom živino prestavljamo v čredinke. Pastir mora biti dovolj močan, da lahko električni impulzi čuvajo živino. Število žic, debelino pocinkane žice, razdalje med stebri in postavitev ograje s praktičnimi nasveti si preberite v “Postavitev pašne ograje”.

Scroll to Top