Kako ukrepamo, če ograja ne trese?

Na pastirju pustimo priključeno ozemljitev, iz ograjne sponke pa odklopimo kabel, ki gre na ograjo. Na pastirju mora lučka normalno utripati, kar pomeni da pastir deluje. Ko priključimo ograjni kabel nazaj na pastir in lučka ne utripa to pomeni da je napaka na ograji ali dovodnem kablu med pastirjem in ograjo. Dovodni kabel med pastirjem in ograjo preizkusimo tako, da ga snamemo iz ograje in ga približamo zemlji ali travi. Preskakovati mora iskra, sicer je napaka v tem kablu.

Kadar ograja ne trese najprej preglejmo pašno ograjo. Obhodimo ograjo, pregledamo, da se ne dotika žic ali trakov trava, veje, robidovje… V slučaju da je ograja brezhibna in pastir še vedno ne trese, pregledamo še ozemljitev pastirja in dovodni kabel med pastirjem in ozemljitvijo. Na stebrih ograje morajo vedno biti izolatorji (stebri oviti s polvinilastim trakom prebijajo in ograja ne trese). Paziti moramo tudi pri izolatorjih, ki imajo v plastiki kovinske kljukice, ker radi prebijajo in ograja ne trese.

Scroll to Top